kokybės inžinierius

kokybės inžinierius statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris yra atsakingas už įmonės arba gamyklos išleidžiamos produkcijos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, dalyvauja kokybės valdymo sistemos rengimo, tobulinimo ir įdiegimo darbuose, analizuoja gaminamos produkcijos kokybę apibūdinančią informaciją, gaunamą iš įvairių gamybos pakopų, imasi visų priemonių, kad tik kokybiška produkcija būtų tiekiama vartotojams. Nagrinėja priežastis, lemiančias produkcijos kokybės blogėjimą, parengia ir diegia priemones joms pašalinti. atitikmenys: angl. quality engineer pranc. ingénieur de la qualité, m; ingénieur en qualité, m

Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • žaliavų kokybės inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už įmonės arba gamyklos gaunamų žaliavų kokybės kontrolę. atitikmenys: angl. raw material quality engineer pranc. ingénieur en qualité des matières premières, m …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • medžiagų kokybės inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tiria arba bando medžiagas ar gaminius, siekdamas įvertinti jų kokybę arba nustatyti, kaip jų parametrai atitinka standartų ar normatyvinių dokumentų reikalavimus. atitikmenys: angl.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • kokybės laidavimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, atsakingas už tai, kad gaminiai arba produktai atitiktų standartuose arba kituose normatyviniuose dokumentuose numatytus jiems keliamus kokybės reikalavimus. atitikmenys: angl. quality… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • kokybės kontrolės inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris yra įpareigotas informuoti atitinkamas tarnybas apie nekokybiškus produktus arba gaminius ar susisiekti su klientais, kad būtų išsiaiškinta, kaip galima ištaisyti susidariusią padėtį.… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • kokybės ir technologinio proceso inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris įmonėje arba gamykloje yra atsakingas už tam tikrų technologinių procesų laikymąsi ir išleidžiamos produkcijos kokybę, kuri turi atitikti standartų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • cheminės technologijos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris tyrinėja cheminės technologijos dalykus, dalyvauja plėtros programose, pataria perdirbimo ar gamybos klausimais (kuria naujus ar patobulina naudojamus technologinius procesus). Vadovauja… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • liejininkystės inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Metalurgijos ir metalų apdirbimo inžinierius, kuris užtikrina liejimo operacijų išlaidų veiksmingumą, tobulina kompiuterinius bedefekčių liejinių kietėjimo modelius, naudoja vietines žaliavas… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • akustikos inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, dirbantis akustikos arba jos taikymo srityje. Jo profesinė veikla gali būti susijusi su garso izoliacija, triukšmų mažinimu ir apsauga nuo jų, akustinių ir įgarsinimo aparatų projektavimu ir… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • aglomeravimo inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris kontroliuoja aglomeravimo įrenginio veikimą, siekdamas, kad aukštakrosnėms būtų tiekiamas reikiamas tinkamos kokybės ir pigių aglomeruojamųjų medžiagų kiekis. atitikmenys: angl. sinter… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

  • vyresnysis valcavimo staklyno inžinierius — statusas T sritis profesijos apibrėžtis Inžinierius, kuris vadovauja luitų sandėliavimo, jų išėmimo iš luitadėžių, išlaikymo atkaitinimo krosnyse ir pratraukimo valcavimo staklyne, pjaustymo ir kitoms operacijoms, kuriomis siekiama per… …   Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.